Z wdzi?czno?ci? za ka?dego Darczy?c?.
Eucharystia w intencji naszych Darczy?cw, dzi?ki ktrym s?u?ymy i dzia?amy.
Bez Was, nie raz, nie dawaliby?my rady.
DZI?KUJEMY!

alt