W tym roku mija 10 lat od sta?u, ktry o. S?awek odby? w naszej wsplnocie.
A dzi? obchodzimy jego urodziny i rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich.

Ojcze S?awku! Dzi?kujemy Ci, ?e jeste? z nami i z ubogimi!

Dzi?kujemy, ?e dajesz ?wiadectwo kap?a?stwa chodz?c w sutannie!

alt