Ka?dego dnia spotykamy si? razem pracuj?c i przyjmuj?c cz?owieka, razem szykujemy, podajemy, sprz?tamy, modlimy si?, ?piewamy i ofiarujemy czas i bardzo ch?tnie to robimy

Wczoraj ofiarowali?my czas sobie aby poby? razem ze sob?, porozmawia? ze sob? bo nie raz si? mijamy, zintegrowa? si? jeszcze bardziej... Bo to te? jest wa?ne...
Aby?my byli jedno?ci?

I uwierzcie zintegrowali?my si?

By?o mi?o i zabawnie i nie rywalizowali?my ale wszyscy wygrali?my tego dnia JEDNO??

alt