Ciemno?
Wybi?o korki???

NIE!
To Wieczr Dobrej Nowiny w Punkcie Misyjnym.
To kazanie o. S?awka z efektami specjalnymi!

"(...) Chodzi o to, ?eby rzeczywi?cie nasze ?wiat?o ja?nia?o przed lud?mi. To b?dzie si? dzia?o wtedy i tylko wtedy, gdy b?dziemy oczyszczali nasze serca, nasze sumienia. Bo nie mo?emy ?wieci? na niby, nie mo?emy udawa? ?wi?tych, a jednocze?nie tkwi? w grzechu. Bg nam daje sakrament pokuty i pojednania, gdzie mo?emy nie tylko uzyska? spokj sumienia, ale te? g??bokie przebaczenie i ?ask? do tego, ?eby ?y? wed?ug woli Bo?ej. (...) Bg chce aby?my ?wiecili! (...)"

alt