Pierwsza niedziela miesi?ca to dla nas czas gromadzenia si? wok? Jezusa Dobrego Pasterza i s?uchania Jego g?osu w gronie wsplnoty.
Dzi? mi?dzy innymi rozwa?ali?my s?owa sw. Eugeniusza o wsplnocie i modlili?my si? za osoby konsekrowane dzi?kuj?c szczeglnie za naszych ojcw: Ryszarda, S?awka i Andrzeja.

alt