Zapraszamy na dzisiejsze czuwanie "Solidarni z Ubogimi" z niespodziank? od Ubogich.
Zaczynamy jak zwykle o 19.00.
Prosimy o modlitw? za tych, ktrzy szykuj? ta niespodziank? - ?eby wyszla.

alt