S?uchaj Przyjacielu:
„Dla niektrych ludzi twoje ?ycie mo?e by? jedyn? Bibli?, jak? przeczytaj?!” (W.J. Toms)

Us?yszeli?my dzisiaj te s?owa i daj? do my?leniawi?c jak si? nimi z Wami nie podzieli??

alt