Dzielimy si? z Wami relacj? z czuwania, bo by?a niespodzianka (jak zapowiadali?my).

Razem z naszymi Ubogimi Przyjaci?mi z Punktu przygotowali?my krtkie przedstawienie wczorajszej Ewangelii aby dotar?a Ona w najg??bsze zakamarki naszego sercai roz?wietli?a je.
Bo Bg mwi do nas S?owem, gestem i obrazem.

Bardzo wszyscy si? przej?li i bardzo przygotowali, to niesamowite ile serca w to w?o?yli!!!

I nasza kochana Ewa, ktra wymy?li?a ca?e to POZYTYWNE ZAMIESZANIE, a ma?o tego ?e wymy?li?a to jeszcze rozpali?a serca nasze

I bardzo Wam dzi?kujemy nasi Przyjeciele z Punktu za wk?ad Wasz i zaanga?owanie, to by?o wspania?e

altalt

altalt