30 lat...
Jedni powiedz?, ?e kawa? czasu, inni ?e to tylko ma?y wycinek...
Dla nas 30 lat to nie tylko czas...
To pragnienia, ktre sta?y si? rzeczywisto?ci?. Marzenia, ktre si? spe?ni?y.

A nade wszystko B?OGOS?AWIE?STWO I OBECNO?? BOGA...

I LUDZIE...

Ludzie, ktrzy ofiarowali kawa?ek swojego serca aby wype?ni? pustk? w sercu kogo? innego
Ludzie, ktrzy spotkali Chrystusa i zawalczyli o swoje ?ycie
Ludzie ktrzy do dzi? zmagaj? si? z codzienno?ci?
Ludzie, ktrych ju? nie ma w?rd nas a poszli na spotkanie z Panem
Ludzie, dzi?ki ktrym wsplnota trwa do dzisiaj

A ka?dy z nas LUDZI ma w sercu BOGA.

... wi?c przygotowujemy si? do przyj?cia Was, wspomnienia i podzi?kowania Bogu za 30 lat tego wszystkiego, co nam towarzyszy?o (ludzi, emocji, spotka? i wyzwa?)

I cho? u nas ju? zrobi?o si? sentymentalnie to zapraszamy Ciebie do wsplnego ?wi?towania od czwartku 13.02.2020

alt