Od 30 lat PROSIMY o pomoc w zamkni?ciu ka?dego roku, o wsparcie w r?nych drobnych i wi?kszych sprawach, o modlitw?, o zaanga?owanie w wydarzenia i wiele innych rzeczy.
I dzisiaj szczeglnie DZI?KUJEMY (i dzi?kowali?my podczas Eucharystii) za caaa?e 30 lat!

Za ka?de wsparcie, w ka?dej postaci. Za ka?de dobre s?owoi spojrzenie, za ka?d? Wasz? modlitw?i za ka?dego z Was!

I za B?OGOS?AWIE?STWO Boga, ktre trwa od zrodzenia si? my?li o takim miejscu jak Punkt Misyjny a? dzi?, kiedy to ?wi?tujemy 30-lat powstania.

altalt

altalt