POWRT DO KORZENI

Dok?adnie 30 lat temu 17.02.1990 r. zosta?a odprawiona pierwsza Eucharystia w Punkcie Misyjnym a jednocze?nie kolejna rocznicazatwierdzenia zgromadzenia Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanej.

„UBOGIM g?osi? Ewangeli? pos?a? mnie Pan” te s?owa okre?laj? charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Oblatw, to w?a?nie te s?owa poruszy?y serce O.Ryszarda Siera?skiego i do dzi? poruszaj? serca cz?onkw naszej Wsplnoty.

Ostatni dzie? ?wi?towania zacz?li?my od wys?uchania kazania g?oszonego przed laty przez O. Ryszarda, ktre wci?? jest aktualne ...

Na „Spotkaniu z ?yciem” poznali?my rodowd Jezusa, jak si? okazuje byli w nim rwnie? ludzie odrzuceni przez spo?ecze?stwo, st?d pojawi?y si? w?rd nas postacie symbolizuj?ce odrzuconych (potargane, poczochrane i by? mo?e nie mieszcz?ce si? w normach narzucanych przez spo?ecze?stwo)
Ale przecie? Bg nie odrzuca ludzi z trudnymi historiami i dla Niego ka?dy jest cenny.

„Wisienk? na torcie” dzisiaj by?o wyruszenie z Punktu razem z naszymi Ubogimi Przyjaci?mi prosto do Ko?cio?a Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa na Koszutce, uczestniczenie w Eucharystii i wsplna modlitwa z Misjonarzami w?rd ktrych byli nasi Ojcowie (O. S?awek i O.Andrzej)

Dzi?kujemy za 30 lat! Dzi?kujemy za obecno?? w czasie kiedy ?wi?towali?my, dzi?kujemy za modlitw?, spotkanie i dobre s?owo!

altaltaltaltaltalt