Jak Wam min?? ten T?USTY CZWARTEK?
Rany Julek! Ale dzisiaj si? nas?uchali?my o p?czkach
.

Bogu dzi?ki, ?e odwiedzi?a nas Pani z „Go?cia Niedzielnego” i troch? nas popyta?a o 30-lecie Punktu Misyjnego, s?u?b? i inne jeszcze rzeczy, ktre b?dziecie mogli poczyta? 1 marca w „Go?ciu Niedzielnym” i za co bardzo dzi?kujemy bo spotkanie by?o bardzo mi?e i serdeczne.

A na Eucharystii s?owo wyg?osi? ks. Daniel Glibowski (opiekun wsplnoty „Przyjaciele bezdomnych” z Radomia), ktry rwnie? nie mwi? o p?czkach, a o wiele wa?niejszych i bli?szych nam tematach.

Ale p?czki symbolicznie tez by?y.

A ks. Daniel po spotkaniu napisa?:

"Dzi?kuje ca?ej ekipie Zupy w Kato za pi?kny czas przygotowania zupy, Eucharystii, dzielenia si? do?wiadczeniem.
Oddaje chwa?? Bogu za ca?e dobro, ktre ?wiadczycie bezdomnym i ubogim!
Macie przekochanych ubogich przyjaci?! Mo?na by?o rozmawia? z nimi do rana! Niech dobry Bg dalej dzia?a przez wasze serca, d?onie i spojrzenia pe?ne mi?o?ci.

UBODZY S? SKARBEM! W nich tak mocno wida? samego Jezusa!"

altaltaltalt