Z rado?ci? informujemy, ?e ozdoby wielkanocne wykonane przez nas i naszych przyjaci? w Punkcie zosta?y dzisiaj wys?ane prosto do Micha?a i jego mamy Alicji.

Na nowy dom.

Do?o?yli?my wszelkiej inwencji twrczej, wiele pomys?u i rado?ci aby powsta?y a jeszcze dorzucili?my po kawa?ku naszego serca.

... Bo wiemy jak trudno nie mie? domu, jak trudno nie mie? spokoju, jak trudno jest si? podnie?? bez pomocnej d?oni.

I ka?dy z Was mo?e pomc Micha?owi i jego mamie.

MDLCIE SI? aby im si? uda?oniech czuj?, ?e nie s? sami.

altalt