R?aniec jest lin?, ktra ??czy ziemi? z niebem.

Bogusia: „Pomys? si? wzi?? od ?w. Brata Alberta gdzie by?am w Krakowie i przywioz?am kilka r?a?cw. Rozdawa?am je na placu przy zupie bezdomnym. Ktrego? razu poprosi? o r?aniec jeden z bezdomnych, a ja nie mia?am i bardzo mi go by?o ?al, postanowili?my ?e b?dziemy robi? dla nich r?a?ce, a potem zbli?a?y si? ?DU i chcieli?my zrobi? im wszystkim.”

I tak oto powsta?a ca?a masa pi?knych w?asnor?cznie robionych r?a?cw.
I spora ich cz??? zosta?a podarowana podczas ?wiatowego Dnia Ubogich.

R?aniec pomaga nam, aby?my si? nie zgubili na drodze do wieczno?ci. Mo?na mwi? o nim d?ugo, ale ?eby odkry? jego prawdziw? warto??, trzeba najpierw wzi?? go do r?ki.

Ale ?eby wzi?? go do r?ki trzeba go mie?.

Te pi?kner?a?ce mo?na naby? w Punkcie Misyjnym na ul. Opolskiej za dowoln? ofiar?, ale nie martw si?, je?li nie masz grosza przy duszy Twj u?miech nas ubogaci.

A mo?e chcia?by? podarowa? taki r?aniec nieznajomemu Ubogiemu, mo?esz zrobi? ofiar? przelewem z dopiskiem: „R?ANIEC DLA UBOGIEGO” a my podarujemy go tam, gdzie jest on potrzeby.

alt