Dzie? dobry Wszystkim!
Kochani nie wiemy czy wiecie ale powsta?a fajna strona z naszej strony

W Punkcie dziej? si? CUDA... w sercach, w ?yciu i za spraw? r?k
...ro?nego rodzaju a te, co si? dziej? za spraw? r?k mo?na naby?
...pozosta?e te? tylko wi?cej trzeba si? modli?

I w?a?nie prezentowane s? one na stronie pracowni artystycznej Punktu- Good ShephART

Wszystkie cude?ka s? w?asnor?czneie robione
Zapraszamy do odwiedzin strony, polubienia, ogladania, komentowania, posy?ania dalej i nabywania( ka?de nabyte cudo?ko to „cegie?ka” na dom pt. „S?u?ba ubogim”)

... i pi?knego dnia wszystkim!

alt