Kochani!!! S?uchajcie szykujemy si? do otwarcia Punktu!
„Drzwi na o?cie?” taak! W czwartek oficjalnie otwieramy, odmra?any, przyjmujemy, witamy, u?miechamy si? osobi?cie (co prawda
ale po oczach b?dzie mo?na pozna?) i ciastem cz?stujemy!!!a co!
Jak sobie obiecali?my na pocz?tku pandemii
I my b?dziemy! I kawa b?dzie!

Punkt powraca do godzin otwarcia
Jeszcze trzeba b?dzie mie? maseczk? ale kto nie ma niech si? nie martwi, mamy ma?y zapas.