14 czerwcaprze?ywali?myjak co miesi?cdzie? wsplnoty,
tym razem
szczeglnie dzi?kuj?c za 25 lat Domu ?ycia, ludzi,
ktrzy pojawili si? na drodze tej rzeczywisto?ci, za poprzednich mieszka?cw tego domu i cuda, ktre Bg w tym czasie zdzia?a?.

Dzisiejsze czytania mszalne przypomnia?y nam o tym, ?e Bg jest wierny swemu przymierzui troszczy si? o swoje owce, ?e to On nas wezwa? po imieniu, by i?? za Nim i g?osi? Jego chwa??!

Artuku? OMI