Ju? za tydzie? I czwartek i I pi?tek miesi?ca. Zapraszamy do wsplnej modlitwy :)

altaltalt