Kochani!
Jak wi?kszo?? z Was wie ka?de p?rocze, to dla nas ogromne wyzwanie finansowe.
Przez ostatnie p?rocza robili?my zbirki - grosz do grosza...

W tym p?roczu... Stan?? nam na drodzes?uga Bo?y Wenanty Katarzyniecktry tak nam pomg?, ?e zbirki nie organizujemy!
Bardzo dzi?kujemy ka?demu, kto wspiera nas finansowo regularnie i nieregularnie...Osobom fizycznym i firmom... Niech Wam Bg b?ogos?awi i wynagradza dobro, ktre czynicie, bo my nie potrafimy wyrazi? naszejwdzi?czno?ci.

Pami?tamy o Was w modlitwie, tylko tyle mo?emy...I zapraszamy ju? dzi? na msz? w intencji darczy?cw, ktra odb?dzie si? 4 wrze?nia na Koszutce u oblatw w ramach czuwania "Solidarni z Ubogimi" - godz. 19.30.

A wszystkim, ktrzy maj? trudno?ci finansowe, polecam zaznajomi? si? z Wenantym :)

Obraz mo?e zawiera?: 1 osoba, tekst i zbli?enie